Hinnasto

Yksityisille kaikki palvelut hinnoitellaan tilauskohtaisesti.

Yrityksille ja järjestöille palvelut hinnoitellaan tilauskohtaisesti.

Työ voidaan tehdä joko asiakkaan luona.
Etähallintana toteutettu palvelu ei ole kotitalousvähennyskelpoista.

Matkakorvaus

Asiakkaan luona tehdystä työstä laskutetaan erillinen matkakorvaus.

Kaupunkiseudulla ja kaupunkiseudun ulkopuolelle matkustettaessa
kilometrikorvaus on 0,42 €/ km.


Maksutavat

Maksuvälineenä kotitalouksilla laskutus.

Maksuvälineenä yritys- ja yhteisöasiakkailla laskutus.

Kotitalousvähennys -50%

Mistä kaikesta kotitalousvähennystä saa?

Kotitalousvähennykseen oikeuttavia tietotekniikan neuvonta- ja asennuspalveluita ovat mm:

  • digilaitteen tai antennin asentaminen ja korjaaminen,
  • tietokoneen tai sen oheislaitteen asentaminen ja korjaaminen,
  • tietoliikenneyhteyksien käyttöönottaminen ja asentaminen,
  • tietoturvapalveluiden, hankittujen ohjelmien ja hankittujen päivitysten asentaminen tietotekniselle laitteelle sekä
  • kodissa tapahtuva kodin tieto- ja viestintälaitteiden ja -yhteyksien opastustyö.


Kuinka paljon kotitalousvähennystä saa?

Jodax on ennakonperintärekisteriin merkitty yritys, joten saatte
kotitalousvähennyksen (50 %) tehdystä työn osuudesta.
Kotitalousvähennyksen omavastuu on 100 euroa henkilöä kohden.
Enimmillään kotitalousvähennyksen suuruus on 2400 € henkilöä kohden.
Samassa taloudessa asuvalle pariskunnalle tämä tarkoittaa jopa 4800 € veroetua.


Mikäli haluatte kotitalousvähennykseen liittyviä lisätietoja, tästä
:

http://www.veronmaksajat.fi/omatveroasiat/kotitalousvahennys/

http://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Kotitalousvahennys/